Laminátová sila

Sklolaminátová sila jsou určena pro skladování šrotovaných a granulovaných směsí a dalších materiálů do 15% vlhkosti. Jejich použití je v zemědělství, potravinářství i průmyslu.

Vlastní silo je tvořeno ze dvou podélně dělených skořepin, osazených v nosné konstrukci. Kvalitně utěsněné šroubové spojení obou částí sila vylučuje zatékání, výsyp krmiva apod. V horní části sila je umístěno víko, spodní kuželová část je ukončena speciální kuželovou výsypkou typ AGRA o světlosti 440 mm s hladkými vnitřními stěnami k zaručení kvalitního výsypu skladovaného materiálu. Na přání zákazníka lze výsypku osadit ručním uzávěrem. V případě navazujícího dopravníku krmiv je zásobník doplněn o potřebný přechodový výpad z naší výroby. Kuželová část zásobníku je v celé délce opatřena průhledným kontrolním průzorem.

Nosnou ocelovou konstrukci tvoří 3 až 4 nohy (dle skladovací kapacity), které se kotví na betonové patky. Pro pneumatické plnění sil tvoří nohy zároveň plnící a odvětrávací potrubí. Variantně lze zabezpečit mechanické plnění. Veškeré ocelové a spojovací části jsou pozinkované.

Při splnění požadavku na kvalitu skladovaného materiálu zabezpečuje provedení zásobníku dokonalý výsyp krmiva ze zásobníku a proto jsou zásobníky dodávány v základním provedení bez žebříku. Na přání zákazníka může být zásobník dodán se žebříkem na stojné noze, který je kryt ochranným košem. Tento žebřík lze použít pouze při postavení sila. Pokud chce uživatel používat žebřík ke kontrole vnitřku sila horním víkem, musí být zásobník dokompletován plošinou v provedení odpovídajícím platným bezpečnostním předpisům.


Typ Kapacita Počet noh Rozměry
m3 t A B C D
MC 3,5 3,5 2,0 3 3610 1200 1600 1530
MC 6 6,0 3,5 3 4320 1200 1900 1800
MC 8,3 8,3 5,0 3 5080 1200 2020 1800
MC 10 10,0 6,0 3 5560 1200 2060 1930
MC 12 12 7,0 3 5650 1200 2280 2120
MC 14 14,0 8,5 3 6030 1200 2320 2150
MC 17,5 17,5 10,0 3 6700 1200 2350 2180
MC 20 20,0 12,0 4 7230 1200 2390 1810
MC 26 26,0 16,0 4 7990 1200 2540 1930
MC 31 31,0 19,0 4 9030 1200 2540 1930


Výhody laminátových sil

  1. Pevnost a životnost: Vysoká pevnost ve vztahu k vlastní váze a vysoká možnost ohýbání. Sklolaminát je atraktivní lehký materiál, který propůjčuje skoro všem výrobkům nebo stavebním dílům vysokou pevnost. V oblasti váhy může být sklolaminát pevnější než ocel a ocelový plech. Se svou odolností proti extrémním situacím a počasí je určen k dlouhé životnosti.
  2. Elektricky nevodivé: Sklolaminát je elektricky nevodivý a přispívá k izolaci magnetických polí.
  3. Odolnost proti korozi a životnímu prostředí: Sklolaminát je nerezavějící a má mnohem delší životnost než většina stavebních materiálů. Ve velmi korozivním prostředí je přednostním řešením proti kovu, dřevu nebo plastu. Odolává UV-záření, extrémním teplotám, slanému mořskému vzduchu a četným chemikáliím vč. většiny kyselin. Protože sklolaminát je chemicky inertní, nabízí levnou alternativu k nerez oceli.
  4. Trvanlivost: Sklolaminát, v jasném protikladu k plastu, dřevu a kovu se minimálně roztahuje a smršťuje. Díly vykazují maximálně dobrou rozměrovou stabilitu a zachovávají svůj původní tvar, dokonce i při extrémně těžkých mechanických a povětrnostních podmínkách.
  5. Nepatrná údržba: Sklolaminátové díly nepotřebují žádnou údržbu, mimo umytí v prašném prostředí. Žádná rez, žádné nátěry, žádné zdrsnění.

Kolísání venkovní a vnitřní teploty u krmivových sil

Zdroj : časopis "Internetional PISS TROPICS"

Návod ke stažení


V této kategorii nejsou žádné výrobky.