O firmě

Myšlenka mechanizovat nejtěžší práce při chovu hospodářských zvířat vznikla v obci Bezděkov u Přelouče, kde rolník František Chvojka zřídil ve svém chlévě, spolu se svým bratrem - kovářem, první dřevěnou plovákovou napáječku. Vzhledem k tomu, že se jim vyvinuté napájecí zařízení osvědčilo, požadovali okolní zemědělci jeho zavedení. Praktická výroba těchto napáječek začala v roce 1909.

V roce 1911 zakládá Fr. Chvojka v Přelouči firmu, která se zabývá výrobou a prodejem v této době již cementových napáječek. Od roku 1924 jsou vyráběny ventilové napáječky, nejdříve cementové, později kameninové a nakonec litinové. V roce 1936 dodává firma Chvojka již napáječky nejen do celé republiky, ale i na vývoz.

V roce 1948 dochází ke znárodnění a závod je začleněn do n.p. Sigma Hranice. V dalším vývoji závod několikrát měnil název (Kovoslužba, Ústřední sklad stájové mechanizace, Agrotechna, Zemědělská technologická zařízení, Ústřední podnik zemědělské techniky).

1.1.1969 byl závod rozhodnutím ministra těžkého strojírenství ustaven jako samostatný národní podnik Agra Přelouč.

Od té doby prošla firma složitým vývojem a v současné době zastává ve svém oboru významnou pozici, jak v České republice tak i na zahraničních trzích.

Zabývá se nejen tradičním sortimentem, tedy dodávkami technologických zařízení pro farmy skotu, prasat a drůbeže, ale i dalšími programy, například dodávkami posklizňových linek, výroben krmných směsí, porážkových linek, výrobou dopravníků, planetových převodovek a v poslední době též výrobou dílů pro automobilový průmysl.

Kromě vlastní produkce může nabídnout svým zákazníkům i špičkové výrobky několika známých zahraničních firem, které na českém trhu zastupuje.