Odkliz hnoje a kejdy

Odkliz výkalů patří k časově a fyzicky nejnáročnějším pracím kolem zvířat. Proto se generace chovatelů a posléze i dodavatelů technologií snažila tuto činnost co nejvíce zjednodušit.
Způsob odklizu hnoje nebo kejdy závisí na dispozičním nebo stavebním uspořádání ustájovacích prostorů, případně i způsobu ustájení. Způsob ustájení určuje, v jakém intervalu se bude mrva nebo kejda odklízet. Zda vícekrát nebo jednou denně nebo v delších časových intervalech.
Pravidelné odstraňování výkalů zajišťuje zvířatům pobyt v čistém a suchém prostředí. Tím, že se zlepšuje stájové klima bez koncentrace čpavku a sloučenin dusíku v ovzduší se zvyšuje pohodlí chovu a tím roste i užitkovost. To, že s každým zvířetem se musí při manipulaci s výkaly zacházet co nejšetrněji (minimalizovat stres a zamezit poranění) měli na paměti při vývoji naši konstruktéři a projektanti, kteří se tímto oborem zabývali.
V současné době jsou v naší nabídce zařízení které lze dělit podle způsobu dopravy na oběžné nebo přímovratné. Dále pak nabízíme několik typů tažného prvku. Mezi nejrozšířenější patří řetězové, lanové a táhlové. Každý z typů pak lze pohánět elektromechanicky, hydraulicky, v případě potřeby zákazníka i ručně či mobilní technologií.
Nedílnou součástí zpracování hnoje a kejdy je doprava a uskladnění. V tomto ohledu můžeme nabídnout vybudování dopravních cest a následné skladování v nádržích či jímkách.  Přihlášení
 


  Košík

Počet: 0
Cena 0,00
Cena s DPH 0
Ukázat košík
Vyprázdnit košík

Jak nakupovat | Doprava | Obchodní podmínky | Vytvořeno: www.bezvaweb.com