Dopravníky

Kvalitativní změny technologie výroby v zemědělství i zvyšování výroby ovlivňují konstrukci mechanizačních prostředků pro dopravu. V zemědělství se často přemísťuji materiály tekuté, polotekuté, kašovité, prašné, drobné i hrubé (často znečištěné hlínou) a kusové předměty s velice rozdílnou objemovou hmotností a často i časově nestálými vlastnostmi. U sypkých hmot pak i různým kvalifikačním znakem respektive součinitelem odporu.

Každá dopravní operace se skládá ze tří pracovních úseku:
  1. naložení (vložení materiálu nebo předmětů na dopravní zařízení)
  2. vlastní doprava
  3. složení nebo umístění nákladu

Vlastní doprava na kratší nebo delší vzdálenosti se provádí:
a. v rovině vodorovné - doprava vodorovná
obvykle se využívá pro přepravu materiálů a předmětů mezi jednotlivými pracovišti nebo výrobními stroji v pracovních procesech (tento způsob se též nazývá technologickou přepravou
b. ve směru svislém - doprava svislá
používá se pro dopravu mezi jednotlivými patry nebo výrobními stroji rozestavenými v různých výškách
c. v rovině vodorovné a směru svislém - doprava prostorová
pro různá místa mezi stroje a zařízení kdy nelze materiál nebo předměty přepravit jedním dopravníkem šikmo

Podle  druhu pohybu  rozeznáváme zařízení pro dopravu plynulou (nepřetržitou) a přerušovanou (periodickou)
Zařízení pro plynulou dopravu přepravuje materiál nebo předměty stejnosměrně a nepřetržitě nebo slouží k dopravě materiálu nebo předmětů v poměrně malých dávkách v krátkých a stejných časových intervalech.

Soubor mechanizačních prostředků používaných v zemědělské dopravě se rozděluje do pěti kategorií:
– mechanické dopravníky
– vzduchové dopravníky
– mechanizační prostředky pro přepravu kapalin
– mechanizační prostředky pro manipulaci s materiálem,
– motorové i nemotorové dopravní prostředky
Použití, popis a základní technické údaje  (popř obrázek nebo nákres)  jednotlivých strojů a zařízení na dopravu materiálu je v následujících stránkách.  Přihlášení
 


  Košík

Počet: 0
Cena 0,00
Cena s DPH 0
Ukázat košík
Vyprázdnit košík

Jak nakupovat | Doprava | Obchodní podmínky | Vytvořeno: www.bezvaweb.com